Ders Programımız

CEF
Siz
Biz

Ders programımız, üç kaynaktan alınır. İlk ve en önemli kaynak CEF’tir (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı). Bu sistem, öğrencilerin başarılarını – öğrencilerin ‘yapabileceklerini’ açıklamak için kullanılan bir kılavuzdur. Temel amacı, tüm Avrupa dilleri için uygulanabilecek olan bir öğrenim, öğretim ve değerlendirme yöntemi sağlamaktır.

Bu sistemi çok yararlı buluyor ve burada – IH Belfast’ta – kullanıyoruz. Öğrencilerimizin mevcut seviyesini değerlendirmenin son derece pratik ve faydalı bir yolu. Derslerimizde İngilizcenizi geliştirirken ilerlemenizi izlememize ve izlemenize yardım eder.

Seviyeler şu şekilde adlandırılır: A1 (Başlangıç), A2 (Temel ve Orta Alt), B1 (Orta), B2 (Orta Üst), C1 (İleri), C2 (Usta).

CEF, her seviye için, size öğrettiklerimizi etkileyen bir ders programı (kurs içeriği) sağlar. Bu kurs içeriği, son derece pratiktir ve öğrencilerin her seviyede ‘yapabileceklerine’ odaklanır. Odak noktası kuramsal bilgi değil, dili etkin şekilde kullanma kabiliyetinizdir.

‘Yapabilirim’ beyanları dilde kabiliyeti ve dört beceride nasıl olduğunuzu temel alır. Örneğin, Kuzey İrlanda’da seyahat için ayarlamalar yapmanız gerektiğinde tüm bilgileri isteyebiliyor musunuz? İlgi alanınızda olan bir dersi anlayabiliyor musunuz? Her biri için çok sayıda sözcük ve dil bilgisi gerekir, öğretmeniniz size bu konuda yardımcı olacaktır ancak tüm dilin bir amacı veya bağlamı olmak zorundadır.

Aşağıda B1 seviyesi için ‘yapabilirim’ ifadeleri yer alır.

Konuşma (Etkileşim ve üretim)

 • Deneyimlerimi ayrıntılı olarak anlatabilirim, hislerimi ve tepkilerimi tarif edebilirim.
 • Orijinal metin kelimelerini ve sıralamasını kullanarak yazılı kısa pasajları sözlü ve sade olarak yeniden ifade edebilirim.
 • Acente aracılığıyla seyahat için ayarlamalar yaparken veya fiilen seyahat ederken ortaya çıkması muhtemel çoğu durumla baş edebilirim.
 • Ayrıntılı yol tarifi isteyebilirim ve tarife uyabilirim.
 • Şaşırma, mutluluk, üzüntü, ilgi ve kayıtsızlık gibi duyguları ifade edebilirim ve karşılık verebilirim.
 • Nazikçe bir fikre katılabilirim ve katılmayabilirim.
 • Hikâye anlatabilirim.
 • Düşleri, umutları ve hevesleri tarif edebilirim.

‘Yapabilirim’ ifadeleri son derece pratik olmakla birlikte doğal olarak kullanabilmeniz için dil bilgisine ihtiyacınız olacaktır. Genellikle çok basit bir ‘yapabilirim’ ifadesi, pek çok dil bilgisi yapısını ve çok sayıda kelimeyi bilmeyi gerektirir. IH Belfast’ta size bu çok yararlı şeyleri yapabilmeniz için ihtiyacınız olan dil bilgisini ve kelimeleri öğretiyoruz! Aşağıda “düşlerinizi, umutlarınızı ve heveslerinizi tarif edebilmeniz” için ihtiyaç duyacağınız dil kalıplarının örnekleri verilmiştir.” 

Dil Bilgisi

 • Future forms with will (future perfect, future continuous etc.)
 • Going to (for intentions)
 • Modals for probability (It could be, I might etc.)

Kelime Bilgisi

 • I hope to/I wish to/It has always been my dream to…
 • to push yourself
 • to be determined
 • ultimate goal (collocations)
 • pipe dream
 • be the making of sb (idiom)
 • hit the ground running
 • a thing worth doing
 • to come into your own
 • to live up to sth

Telaffuz

 • I will have finished
 • He’ll no doubt be successful
 • I’ve always wanted to
 • Planlarımı, niyetlerimi ve hareketlerimi açıklayabilir ve nedenlerini belirtebilirim.
 • Bir kitabın veya filmin kurgusunu ilişkilendirebilirim ve tepkilerimi tarif edebilirim.
 • Aşina olduğum veya kişisel ilgi duyduğum konularda yüz yüze basit bir sohbet açabilirim, sohbeti sürdürebilirim ve sonlandırabilirim.
 • Bir sohbeti veya tartışmayı sürdürebilirim ancak bazen tam olarak ifade etmek istediklerimi söylemede zorlanabilirim.
 • Arkadaşlarla resmi olmayan tartışmalarda kişisel görüş ve fikir beyan edebilir veya onların görüşünü sorabilirim.

Dinleme

 • Konuşmanın standart lehçeyle, açık ve net şekilde ifade edilmesi koşuluyla etrafımdaki uzun tartışmaların temel noktalarını genel olarak takip edebilirim.
 • Kısa bir anlatıyı dinleyebilir ve ileride ne olacağı hakkında hipotezler oluşturabilirim.
 • Her gün kullanılan alet/teçhizat için çalıştırma talimatları gibi basit teknik bilgileri anlayabilirim.
 • Belirli kelimelerin veya ifadelerin tekrarlanmasını istemek zorunda kalsam da günlük sohbetlerde bana yöneltilen açık ve net konuşmaları takip edebilirim.
 • Radyo haber bültenlerinin veya göreceli olarak daha yavaş ve açık ve net şekilde ifade edilen kişisel ilgi duyduğum konularla ilgili daha basit kayıtlı materyallerin temel noktalarını anlayabilirim.
 • Göreceli olarak daha yavaş ve açık ve net şekilde ifade edilen aşina olduğum konularla ilgili TV programlarının temel noktalarını yakalayabilirim.

Okuma

 • Güncel ve aşina konularla ilgili kısa gazete makalelerinin temel noktalarını anlayabilirim.
 • Kısa metinleri (örn, haber özetlerini) yüzeysel olarak tarayabilirim ve ilgili gerçekleri ve bilgileri (örn, kim, neyi, nerede yapmış) bulabilirim.
 • Kısa ve basit günlük bilgi broşürlerindeki en önemli bilgileri anlayabilirim.
 • Basit mesajları ve (örn, iş, kulüp veya devlet yetkililerinden gelen) standart mektupları anlayabilirim.
 • Birinin güncel bir konuyla veya olayla ilgili tutum sergilediği gazete ve dergi köşe yazılarını veya röportajları okuyabilir ve metnin genel mesajını anlayabilirim.
 • Bilmediğim tek kelimelerin anlamını bağlamdan çıkarabilirim, böylece konuya aşinaysam ifadelerin anlamını tahmin edebilirim.
 • Özel mektuplarda, mektup arkadaşımla düzenli olarak yazışmaya yeterli şekilde olaylarla, duygularla ve arzularla ilgili bölümleri anlayabilirim.
 • Açık ve net şekilde yapılandırılmış bir hikayenin kurgusunu anlayabilir ve en önemli bölümlerin ve olayların nereler olduğunu ve buralarla ilgili olarak nelerin önemli olduğunu fark edebilirim.

Yazma

 • İlgi alanım dahilinde olan çeşitli konularla ilgili basit bağlantılı metinler yazabilir ve şahsi görüş ve fikirlerimi beyan edebilirim.
 • Deneyimler veya olaylarla ilgili basit metinler, örneğin gezi, okul gazetesi veya kulüp haber bülteni yazabilirim.
 • Reklamlara yazılı olarak cevap verebilir, ürünler (örn, otomobil veya akademik kurs) hakkında daha ayrıntılı veya daha fazla bilgi isteyebilirim.
 • Faks, e-posta veya sirküler aracılığıyla arkadaşlara veya meslektaşlara kısa ve basit gerçeğe dayalı bilgiler verebilir veya bu şekilde bilgi talep edebilirim.
 • Özet halinde özgeçmiş yazabilirim.
 • Arkadaşlara veya tanıdıklara özel mektuplar yazıp onlarla haberleri paylaşabilir ve onlara olayları anlatabilirim.
 • Özel mektupta bir filmin veya kitabın kurgusunu tarif edebilir veya bir konseri anlatabilirim.
 • Mektupta üzüntü, mutluluk, ilgi, pişmanlık ve anlayış gibi duyguları ifade edebilirim.

Stratejiler

 • Birbirimizi anladığımızı doğrulamak için birinin söylediklerini kısmen tekrarlayabilirim.
 • Birinden az önce söylediğini daha çok açıklamasını veya detay vermesini isteyebilirim.
 • Söylemek istediğim kelime aklıma gelmediğinde benzer anlamlı basit bir kelime kullanabilirim.

Dil Kalitesi

 • Bir sohbeti kapsamlı şekilde devam ettirebilirim ancak özellikle daha uzun sürelerle serbestçe konuşurken ne dediğimi planlamak ve düzeltmek için duraklamak zorunda kalırım.
 • Alakalı basit bilgiler aktarabilir, en önemli olduğunu düşündüğüm noktaya açıklık kazandırabilirim.
 • Aile, hobiler ve ilgili duyulan alanlar, iş, seyahat ve güncel olaylar gibi günlük hayatıma dair çoğu konuda dolaylama yoluyla kendimi ifade etmek için yeterli kelime haznem var.
 • Aşina olduğum ve tahmin edilebilir durumlarda kendimi mantıklı ve doğru şekilde ifade edebilirim.

Her öğrencinin farklı öncelikleri vardır, bu yüzden sizin açınızdan öğretmeninizle iletişim kurmanız ve hangi alanlara odaklanmak istediğinizi görüşmeniz önemlidir. Derste neleri öğrenmek istediğinize odaklanmanıza yardımcı olması için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz. Tabloyu doldurarak her haftanın sonunda öğretmeninize verin. Faal olun ve öğrenme sürecinize iştirak edin!

Haftalık İhtiyaçlar Analizi

Konuşma Dinleme Okuma Yazma
Çünkü ihtiyacım var/istiyorum
(Örnek: Banka hesabı açma) (Örnek: Telefon görüşmesi yapma) (Örnek: Yerel haberleri okuma) (Örnek: Şikayet mektubu yazma)
Bu öğrencinin istekte bulunma kalıplarına ve bazı bankacılık kelimelerine ihtiyacı var. Bu öğrencinin İngilizceye özgü kullandığımız telefon dilini ve ifadelerini, yani “Ben…yım’ yerine ‘Bu…’ ifadelerini gözden geçirmesi gerekecek. Bu öğrencinin muhtemelen bağlamdan nasıl anlam çıkarılabileceği ile ilgili becerilere ihtiyacı var. Kelime formlarının analizi vb. gerekli olabilir. Resmi dille şikayet kalıpları. Resmi mektubun çerçevesi nasıl oluşturulur ve nasıl yazılır, örneğin birinci paragrafta neler olur.
Benim için bu konudaki en zor şey…
(Örnek: Anlamadığım için insanlardan söylediklerini tekrarlamalarını istemek) (Örnek: İnsanları göremediğimde onları anlamak) (Örnek: Severek okuyup bir şeyler öğrenebileceğim bir makale bulmak) (Örnek: Nazik ama kesin olmak)
Bu kişinin muhtemelen daha iyi açıklığa kavuşturma fikirlerine, “şunu mu demek istiyorsunuz” veya “o halde demek istediğiniz” gibi kalıplara ihtiyacı var. Tipik telefon ifadelerinin ve kalıplarının gözden geçirilmesi ve bazı açıklığa kavuşturma ifadeleri “bunu tekrarlar mısınız?” “hat kötü”. Yüzeysel okuma, ana fikir için okuma, metin yerleşiminden genel anlamı çıkarma. Okumanın tüm yüzeysel bölümleri. İşlevsel dil ve resmi x resmi olmayan dil

 

Yapabilecekleriniz

 • Size tüm materyalleriniz için bir çalışma klasörü vereceğiz. Bu klasörü güncel tutmanız gerekecek. Klasör, sizin “ders kitabınızdır”.
 • Her hafta materyalinizi dosyalayın. Bu şekilde tüm faaliyetlerinizin nasıl haftalık hedeflerinize ulaşmaya yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Bizimle geçirdiğiniz her hafta için bir haftalık gözden geçirme sayfası alacaksınız. Doldurulmuş haftalık gözden geçirme sayfasının bir örneğini indirebilirsiniz.
 • Öğretmenlerinizle konuşun! Aktif olun! Müzakere edin, soru sorun, önerilerde bulunun. Tüm sistemimiz, müzakereyi ve ihtiyaçlarınızı planlamayı temel alır. Öğretmenlerinizle iletişim kurmanız çok önemlidir, böylece sizin için derslerinizi planlayabilirler. Bize ne kadar bilgi verirseniz ihtiyaçlarınızı karşılamamız o kadar kolay olur. Bununla birlikte istediğiniz şeyle ihtiyacınız olan şeyin farklı olduğunu unutmayın, bu yüzden ‘yapabilirim’ ifadelerine aşina olmanızı tavsiye ederiz.

Öğretmenleriniz sizi tanıdıkça derslerini bu doğrultuda uyarlarlar. Çalışmak istediğiniz şeyle çalışmanız gereken şeyin farklı olduğunu unutmayın. Biz, her ikisini de dengelemeye çalışıyoruz.

Yaptıklarımız

Sizin için planlıyoruz: Okulumuzda ders kitapları kullanmıyoruz. Öğretmenlerin kendi kütüphanesi var ve sizin için en iyi olan materyali seçiyorlar. Öğretmenleriniz size kullandıkları materyalin kopyalarını verecek. İnternetten, gazetelerden, haber sitelerinden de birçok materyal kullanıyorlar, bu yüzden gerçek İngilizceyle pratik yapma fırsatınız olacak. Tüm bunları bir arada tutabilmeniz için size bir klasör veriyoruz.

İlerlemenizi takip ediyoruz: Bir öğrencinin bir sonraki seviyeye ulaşması için gereken ortalama süre on haftadır (200 ders saati). Ancak bu süre her öğrenci için geçerli değildir. Hazır olduğunuzu düşünürsek sizi seviye sonu testine tabi tutacağız. Mevcut seviyenizde bulunma sebebiniz dil bilgisi seviyeniz çok yüksek olmasına rağmen konuşma açısından güven kazanmaya ihtiyaç duymanız olabilir. Bu durumda öğretmenleriniz daha hızlı ilerlemenize karar verebilirler. Mevcut seviyenizde bulunma sebebiniz belki de bu seviyeye başlamaya hazır olmanızdır. Bu durumda bu seviyede daha uzun süre kalacaksınız. Öğretmenler ilerlemenizi görüşmek için haftalık toplantı düzenleyecektir.