Vizyonumuz

Vizyonumuz, insanlara iletişim becerilerini iyileştirerek lokal ve global olarak kendileri ve başkaları için daha iyi hayatlar yaratma fırsatı sağlamaktır.

Vizyonumuz ve öğrenci deneyimi, aldığımız her kararın merkezinde olacaktır. Üstün temin, hizmet, orijinal düşünce ve iyileştirilmiş öğrenci deneyimiyle en iyi olmak istemiyoruz, bunun yerine yaptığımız şeyi bir tek biz yapabilmek istiyoruz.

İşimizi çeşitlilik, danışmanlık ve ortaklıkla kuracağız. Norma dönüşmeye karşı savaşacağız. Memnun edici olma, yeterince iyi değildir.

Müşterilerimizin tam olarak neyi temsil ettiğimizi bilebilmeleri için bir güven bulutu oluşturacağız.

Başarı, IH Belfast’ın:

Profesyonel
Organize
Çağdaş olmasından geçer.