Kurumsal Sosyal Sorumluluk

2011 yılında International House Belfast, Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk ile ilgili hedeflerini belirledi. Aşağıdaki sürdürülebilir kalkınma taahhüdü tüzüğü, sosyal ve çevresel sorumluluk stratejisi ışığında başarmak istediğimiz hedefleri ortaya koyar. Yalnızca sosyal ve çevresel bir taahhüt olmakla kalmayıp personelimize, müşterilerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize de yönelik bir taahhüttür.

International House Belfast:

 • Çevre standartlarını izleyip iyileştirecek,
 • Personelin, öğrencilerin, ortakların ve tedarikçilerin çevresel konular ve olası çözümleri hakkındaki farkındalığını arttıracak,
 • Enerji ve su kullanımını yönetmek için gerçekçi hedefler koymak üzere enerji ve su tüketimimizi izleyecek,
 • Personelin, öğrencilerin, ortakların ve tedarikçilerin CO2 emisyonlarının azaltılmasını teşvik etmek için alternatif taşıma yöntemleri hakkında farkındalığını arttıracak,
 • Atık malzemelerini azaltacak, ayıracak ve geri dönüşüme yollayacak,
 • Broşürlerimiz için FSC veya PEFC onaylı belgeleri kullanacak ve yerel tedarikçileri ve yazıcıları kullanarak taşıma mesafelerini kısaltacak,
 • Beklentilerini karşıladığımızdan emin olmak için düzenli anketlerle personelin, müşterilerin, ortakların ve tedarikçilerin memnuniyetini takip edecek,
 • Cinsiyet, yaş, ırk, uyruk, din, engellilik veya cinsel yönelim ayrımcılığı yapmadan farklı geçmişleri ve farklı bakış açıları olan insanlara yer verecek. IH Belfast tedarikçilerini, ortaklarını ve iş yaptığımız herkesi seçerken aynı standardı uygulayacak,
 • Geleneksel kağıt esaslı öğrenmeyi daha yeni teknolojilerle tamamlamak için yatırım yapacak (interaktif tahtalar, dizüstü bilgisayarlar, projektörler vb.).
 • İşle ilgili kararlar alırken çevresel sorumluluğu bir faktör olarak hesaba katacak,
 • Atık üretimini en aza indirmek ve geri dönüşümü teşvik etmek için etkili prosedürler benimseyecektir.

Personel

International House Belfast:

 • Personelini eşit fırsat politikamıza göre istihdam edecek,
 • İyi bir çalışma ortamını korumak için personel memnuniyetini izleyip değerlendirecek,
 • Personelimize eğitimler ve kişisel geri bildirimler yoluyla becerilerini geliştirme ve kariyerlerinde ilerleme fırsatı verecek,
 • Adil ve adaletli bir ücretlendirme politikası garanti edecek,
 • Personelin ve özel hayatlarının itibarını ve onlara saygı duyulmasını temin etmek için her tür ayrımcılığa karşı savaşacak ve zorbalıktan, tacizden veya kayırmacılıktan uzak ve mahremiyete ve şerefe saygı duyulan, güvenli bir çalışma ortamı sağlayacaktır.

Müşteriler/Öğrenciler

International House Belfas:

 • Bizimle kaldıkları süre boyunca müşterilerimizin esenliğini izleyecek,
 • En iyi eğitim programlarını ve çalışmaları sırasında müşterilerimizi destekleyecek,
 • Akademik eğitimlerimizin ve kültürel ve sosyal programlarımızın en iyi kalitede olduğunu garanti edecek,
 • Akademik programın bir parçası olarak çevre eğitimini ve sürdürülebilir gelişimi destekleyecek,
 • Birbirimizi ve çevreyi daha iyi anlayabilmemiz için yerel toplulukların üyeleriyle değişimleri ve toplantıları ve yerel mekânlara ziyaretleri teşvik edecektir.

Ortaklar

International House Belfast:

 • Ortaklarının ülkelerindeki farklı ortamsal ve sosyal gerçekliklerin farkında olacak,
 • Ekolojik ayak izimizin kontrolü açısından en iyi uygulamaların paylaşılmasına katkıda bulunacak,
 • Çeşitliliği destekleyecek,
 • Ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin yasal ve sosyal sorumluluklarına bağlı kalmalarını bekleyecektir.

Çevre Halkı ve Toplum

International House Belfast:

 • Entegrasyonu, eğitimi ve zorda kalan insanları desteklemek için dernekler, sivil toplum kuruluşları ve hayır kurumlarıyla ortaklık yapacak,
 • İnsani değerleri destekleyen yerel veya ulusal girişimlerde yer alacak,
 • Hayır işleri ve sponsorluk bağışlarıyla ve meslektaşlarını zamanlarını desteklediği davalar için gönüllü olarak ayırmaları yönünde teşvik ederek ve sağlayarak ilgili olduğu topluluklara hem zaman hem de para ayırmaya çalışacak,
 • Tedarikçilerinin insan hakları ve işçi hakları politikasını izleyecek ve değerlendirecek,
 • Kültürel ve sosyal arkaplanlarını daha iyi öğrenmek için yerel topluluklarla değişimleri destekleyecektir.

Bu politikanın dağıtımı

IH Belfast, Kurumsal Sosyal Sorumluluk tüzüğünün kapsamlı olarak anlaşıldığından emin olmak için:

 • Bu politikayı işyerimizde teşhir edecek ve politikayı tüm personel üyelerine dağıtacaktır. International House Belfast için çalışanlara elektronik veya basılı bir kopyası verilecektir. Okul müdürüne bunu okuyup anladıklarını ve IH Belfast’ın buna uyduğuna inandıklarını ve IH Belfast’a bu konuda yardımcı olacaklarını bildireceklerdir.
 • Bu politikayı web sitemizde sürekli yayınlayacaktır.
 • Bu politikayı başlıca tedarikçilerimize gönderecektir.